Läckeby Products kommer leverera värmeväxlare till Gaobeidian avloppsreningsverk i Kina

Läckeby Products har genom vår kinesiska distributör, Purac Environmental Systems, erhållet en order för tillverkning av 12 st av våra välrenommerade slam/vatten värmeväxlare. De kommer att installeras på Gaobeidians slambehandlingsdel på Gaobeidian avloppsreningsverk i Peking. Anläggningen är en av de största avloppsreningsverken i världen och har en kapacitet på 1,000,000 m3/d.

På anläggning behandlas årligen 1772 ton slam (20% torrhalt). Huvudprocessen är Cambi THP samt rötningsdel designad av Purac Environmental Systems och biogasen används för framställning av ånga och elektricitet.

Gaobeidian

Publicerad i Nyheter