Avvattning

AvvattnareSandavvattnare-1024x855

Läckeby Products avvattnare är utvecklad för att avskilja sand eller andra typer av sedimentära partiklar. Den robusta konstruktionen kännetecknas av en hög pålitlighet och en lång teknisk livslängd samtidigt som kravet på underhåll är minimalt.

 

Dubbelavvattnare

Twin_classifier

Läckeby Products dubbelavvattnare är utvecklad för att avskilja både sedimentära och flytande partiklar från vatten. Den robusta konstruktionen kännetecknas av hög pålitlighet och lång teknisk livslängd samtidigt som kravet på underhåll är minimalt.

Event

Produkter

Reservdelar

 

Kontakt