Dubbelavvattnare

Twin_classifier

Läckeby Products dubbelavvattnare är utvecklad för att avskilja både sedimentära och flytande partiklar från vatten. Den robusta konstruktionen kännetecknas av hög pålitlighet och lång teknisk livslängd samtidigt som kravet på underhåll är minimalt.

Funktion

Flödet leds in i maskinen via inloppet i locket och dämpas mot den bakre väggen i tråget. Under flödestiden genom maskinen sedimenterar det fasta material och det flytande materialet stiger till ytan. Det silförsedda utloppet är placerat i den smala delen av tråget. Det flytande materialet fångas upp på utloppets silplåt och transporteras ut med hjälp av en axellös spiral. Silplåten rengörs kontinuerligt av en borste på den nedre delen av spiralen. För maximal avvattning transporteras det sedimenterade materialet ut med hjälp av en axellös dragande spiral.

Konstruktion

Som standard tillverkas dubbelavvattnaren i rostfritt material eller syrafast material och med axellösa spiraler i svart material. Nedre delen av spiralen är försedd med en borste av nylon. Tråget är belagt med slitjärn i Hardox, alternativt med slitinlägg av Robalon.

Teknisk utformning

Processfördelar

  • Robust och kompakt konstruktion
  • Enkel installation
  • Axellös skruvtransportör för utmatning av avvattnat material
  • Fri från lagringar i bottenänden av transportörerna
  • Stor sedimenteringstank
  • Separerar både sedimentära och flytande partiklar
  • Silar utgående vätska
  • Maximerar avvattningen
  • Minimerar underhållet
  • Minskar energiförbrukningen

Referenser

Läckeby har över hundra installationer av avvattnare. Dubbelavvattnaren finns bl a installerad på Metso Panel Board, Masisa, Chile.

Event

Produkter

Reservdelar

 

Kontakt