Energiåtervinning

Mängder av överskottsvärme skapas i avloppsreningsverk och vid biogasproduktion. Genom åren har Läckeby Products blivit experter på att ta vara på så mycket som möjligt av processvärmen. Våra robusta slam/slam, slam/vatten och luft/vatten värmeväxlare är utvecklade för att återvinna en stor del av överskottsvärmen, vilket ökar processeffektiviteten och minskar produktionskostnaderna.

Värmeåtervinning

Varma, högviskösa vätskor

När gödsel, överskottsgrödor från jordbruket, avloppsslam, hushållsavfall och restaurangavfall rötas skapas stora mängder värme. Den kan användas till att förvärma rötningsmaterialet eller för att värma vatten. Läckeby Products bygger värmeväxlare som effektivt utvinner värme ur trögflytande slam med minimal risk för att rörsystemen sätter igen.

Varmluft

Våra luft/vatten värmeväxlare är utvecklade för ett mycket specifikt syfte – för att skydda membranen i avloppsreningsverk. Men, de flesta industrier genererar överskottsvärme i sin produktionsprocess. Läckebys luft/vatten värmeväxlare kan vara ett lönsamt sätt att utnyttja den värmen. Kontakta oss för en diskussion om hur ni skulle kunna dra nytta av överskottsvärmen.

Event

Produkter

Reservdelar

 

Kontakt