Skruvpress

screw_press

Läckeby Products skruvpress är utvecklad och dimensionerad för hård belastning och effektiv avvattning. Konstruktionen är baserad på lång erfarenhet och underlättar och
minimerar underhållsarbetet.

Funktion

Läckeby Products skruvpress baseras på en axelllös skruvtransportör som transporterar materialet till pressenheten. Materialet avvattnas i den perforerade avvattningszonen i pressenheten. I utloppsänden bildas en plugg av det avvattnade materialet genom det motstånd som skapas genom avståndet mellan änden av spiralen och den viktförsedda utloppsluckan. Den axellösa spiralen gör skruvpressen speciellt lämpad för material som tenderar att ”häfta sig” och linda sig runt en axel. Även material med skiftande partikelstorlek och oregelbunden form transporteras med fördel med axellösa skruvtransportörer. Axellösa spiraler minskar behovet av underhåll, eftersom de kan arbeta med en betydligt högre fyllnadsgrad i transportören.

Konstruktion

Pressenheten är utrustad med en inspektionslucka för att underlätta underhållet och möjliggöra spolning av pressröret. Den flexibla infäst- ningen av pressröret i pressenheten gör det enkelt att byta pressrör. Spiralen är försedd med borste över dräneringen för att minimera risken för igensättning. Som standard tillverkas skruvpressen i rostfritt material eller syrafast material med slitjärn av Hardox. Spiralen tillverkas som standard av svart material men kan även erbjudas i rostfritt stål.

Teknisk utformning

Processfördelar

 • Axellös spiral
 • Robust konstruktion
 • Enkel inspektion via lucka på pressenheten
 • Borstförsedd spiral vid dräneringen
 • Flexibel konstruktion av pressenheten
 • Variabelt motstånd på utloppsluckan
 • Effektiviserar avvattning, transport och minimerar slitaget
 • Förlänger livslängden
 • Underlättar spolning och underhåll
 • Minimerar risken för igensättning
 • Möjliggör enkelt byte av pressrör
 • Möjliggör anpassning av avvattningsgraden

Användningsområden

 • Pappers- och massaindustril
 • Restprodukter från slakterier
 • Kommunalt och industriellt avloppsrens
 • Restprodukter från frukt- och grönsaksindustri
 • Restprodukter från bryggerier
Event

Produkter

Reservdelar

 

Kontakt